Fabrika safari

Ombor

Ishlab chiqarish sexi

1
2
3
4

ishlab chiqarish liniyasi

8
7
5
6

Sertifikat

1
3
2
4
5
7

Sifat sinovlari

1
4
3
2